marckant.be

Marc Meysmans

Deze weg van aandacht kreeg voor mij vorm in een periode van grote kwetsbaarheid.

Hierbij kwamen ingrediënten als burn out, depressie, chronische vermoeidheid, en een ‘donkere nacht’-periode uitgebreid aan bod.

Onderweg is dan ook aandacht voor wie kwetsuren draagt.

Aandacht

voor jouw leven

in eenvoud groeien

naar een heilzaam en vruchtbaar leven

verbonden met de Hoogste

Iedereen hoopt in staat te zijn om een haalbaar en heilzaam leven op te bouwen.  Maar dat realiseren gaat vaak niet vanzelf.  Het leven draagt van alles binnen en duwt ons wensbeeld soms omver. 

Het vinden van gepaste antwoorden vraagt om gepaste aandacht. 

 

-Aandacht voor jouw leven- is de titel van een boek én een traject dat een leidraad kan zijn om ons daarin bij te staan.  In 4 stappen wordt een rustig kader aangeboden dat ons helpt om een heilzame levensvorm te vinden met een heldere focus.  Vanuit die focus, waarbij verbondenheid met God centraal staat, kan aan het licht komen waar we onze kracht, onze vreugde en onze roeping vinden. 

Geen standaard antwoorden, maar een persoonlijke zoektocht naar wat in jouw persoonlijk leven van wezenlijk belang is.

We proberen onszelf en God te beluisteren.   
Zo kunnen we ontdekken welke weg voor ons haalbaar en heilzaam is en hoe we groeien naar een vruchtbaar leven. 

Het is niet altijd makkelijk om hier op je eentje tijd en aandacht aan te geven. 

Daarom start 3 december ’21 een eerste mogelijkheid om samen met een beperkte groep dit traject te doorwandelen. 

 

= 12 momenten samen, om de 14 dagen. =

 

Tussendoor rustig de tijd om door te dringen tot wat voor jou persoonlijk wezenlijk is. 

 

Zin om mee te gaan?


 

Meer informatie:  reactie@marckant.be

Download hier de inhoud.

De kern van de 4 stappen

 

In stilte naar binnen

aandacht voor wat in ons is

Leven in orde

aandacht voor ons leven

Gebed zonder drempel

aandacht voor verbondenheid

Discipel worden

aandacht voor een focus

Beluisteren wat om aandacht vraagt

Nieuwe wegen ontdekken die heilzaam zijn

Groeien naar een heilzame en vruchtbare levensvorm 

A) Omgaan met wat ons leven doorkruist

B) Komen tot essentie

A) Verschillende vormen van gebed

B) Uitwisseling: bidden, luisteren, ontvangen

C) Praktijkvoorbeelden

Ruimte maken voor een groter verhaal

Onze plaats vinden

!

111 pag. - full colour - 19 euro

Het boek -Aandacht voor jouw leven- is de herwerkte versie van de online pagina -Aandacht-. 

Wie opziet tegen de aankoop van het boek kan de oudere onlineversie nog steeds lezen via deze link.