Eeuwige – Gods aanwezigheid doorheen de tijd en ons leven

Bewust worden van Gods aanwezigheid doorheen de tijd, hangt samen met het overschouwen van ons leven en van de geschiedenis.  Een bezinnende wandeling…

1. Bewust worden en voeling krijgen met ‘tijd’

Er was eens… de dag waarop we werden geboren.  Van dan af leven we hier op aarde.  Is dat al een lange tijd?
Er zijn niet alleen al jaren voorbij, er zullen ook nog x aantal jaren komen.  Kunnen we ons een globaal beeld proberen te vormen van de tijd van ons eigen leven?

Misschien kunnen we nu ons besef van tijd nog iets uitbreiden naar generaties voor ons.  De levens van onze ouders, grootouders, overgrootouders.  Opeenvolgende jaren, decennia, generaties.

Tijd deint nog verder uit.  De vorige eeuw, die hebben we nog gekend (zo oud zijn we al).  Daar kwam nog een eeuw vóór, en nog één,…  tot de eerste eeuwen na Christus.  2000 jaar, 20 eeuwen.  En nog veel verder tot de eeuwen vóór Christus.  Na ons gaat de tijd ook nog verder en komen nieuwe generaties. 
Binnen 10 jaar, is dat lang?  25 jaar, 50 jaar, 100 jaar …
.

2. Bewust worden van onze (en ook de algemene) geschiedenis

Als we ons zo bewust worden van tijd, van levens en generaties, dan kunnen we daar wellicht ook flarden geschiedenis aan koppelen.  Er komen ongetwijfeld allerhande omstandigheden en situaties in onze gedachten. 

We zien vreugde en verdriet.  Hoogtepunten, dieptepunten.  Periodes van overvloed, periodes van gebrek.  Periodes van vrede en periodes van oorlog…

Is het Oké om vast te stellen dat er ups en downs zijn? 
Is het Oké dat we verschillende fases kennen in ons leven? 
Dat er tijden van voorspoed zijn en tijden van tegenspoed (soms generaties lang)? 
Dat er veranderingen zijn die soms een grote impact hebben? 
Dat je niet alles zelf kan kiezen maar soms moet ondergaan wat buiten je vermogen ligt om te veranderen? 

Het is belangrijk om voor ogen te hebben dat niets voor altijd blijft duren.  Als we vergeten dat ups en downs mekaar afwisselen, zouden we kunnen verdrinken in het ‘nu-moment’, en zo ontmoedigd raken.  Af en toe uitzoomen naar het grotere plaatje helpt om de huidige situatie te kaderen, te zien als een fase die we door moeten.

3. Bewust worden van Gods aanwezigheid doorheen de tijd.

Nu we ons bewust zijn van tijd en geschiedenis, kunnen we ons proberen voor te stellen dat God er altijd is geweest, op één of andere manier. 

In al die omstandigheden zijn er mensen geweest die contact hebben gezocht met God, en gevonden.  Ook de bijbel vertelt veel van die verhalen van mensen en God.  In allerlei omstandigheden is God betrokken geweest in het vinden van oplossingen of wegen om ergens door te komen. 

God heeft visie, een focus, biedt ons een richting aan, een ijkpunt, doel.  Als we dat voor ogen houden zal het makkelijker zijn om hoofd- van bijzaken te onderscheiden en om koers te houden als processen de nodige tijd en aandacht vragen.  Door een helder doel krijgt de reis er naar toe ook zin, want meestal zijn we toch nog ‘onderweg’.

Hij wijst heilzame wegen aan en nodigt de mens uit om daarop te wandelen.  “Alstublieft wandel hierop, dan draait de wereld en je eigen leven een stuk soepeler.  Willen jullie Mijn wegen volgen?”

We krijgen hoop aangeboden, en we krijgen een verantwoordelijkheid aangeboden. 
Hoop en verantwoordelijkheid zijn 2 elementen die blijven terugkomen.

God bepaalt niet altijd de loop van de geschiedenis.  Soms moet Hij mee lijdzaam de weg ondergaan die mensen kiezen.  De mens heeft heel veel vrijheid. 
Maar God is nooit afwezig.  Is erbij.  Lijdt soms met ons mee.  Maar laat zich in alle uiteenlopende situaties toch vinden. 

Gods aanwezigheid… als constante factor in het leven van de mens. 
In het heden, het verleden en de toekomst. 
Altijd. 
De Eeuwige, altijd Aanwezige. 

Gaan we op zoek naar Gods verhaal, voor de wereld, voor deze tijd en voor ons persoonlijk?
Mag Zijn visie binnendringen in ons denken? 
Geven we God de kans om betrokken te zijn in ons leven? 
Kunnen we Zijn doel tot ons doel maken?

Zegen op je reis,
Marc