Fases in ons leven

Fases in het leven

Fases in het leven 

Bij het kijken naar God als de Eeuwige, is opgevallen dat er doorheen de geschiedenis en het leven periodes van ups en downs zijn.  Verschillende opeenvolgende stadia markeren de tijd.  Het kan verhelderend zijn om te ontdekken dat er ook in ons eigen leven opeenvolgende fases zijn, zowel korte als langlopende. 

Onze groei naar volwassenheid is het makkelijkst benoembare voorbeeld.  We worden heel kwetsbaar en afhankelijk geboren.  Naarmate we groeien nemen onze vaardigheden toe en verandert onze positie, we worden in stapjes zelfstandiger.  In elk van die stapjes komen er nieuwe uitdagingen op ons af maar ronden we ook bepaalde leerperiodes af.

Er zijn in het leven ook grotere stadia te zien.  We wonen aanvankelijk bij onze ouders maar op een gegeven moment verandert dat op één of andere manier.  We zetten een duidelijke stap naar een nieuwe situatie.  Evenzo bij een huwelijk, beginnen werken, een woonst verwerven, kinderen krijgen,… 

Een fase kan goed, mooi of logisch zijn, maar ook heel vervelend, zelfs traumatisch.  De manier waarop we er mee omgaan bepaalt hoe vruchtbaar die periode is.  We worden telkens uitgenodigd om te beluisteren wat deze tijd van ons vraagt, zodat we er op een gepaste en vruchtbare manier doorheen kunnen gaan en die later ook weer afronden.

Aandacht is een sleutelwoord.  Een student die zijn studie verwaarloost zal deze stap niet vlug met succes kunnen afronden. 

Het mooie aan het zien van fases

​Er zijn een paar mooie kanten aan het bewust zien van fases.  We leren er uit dat geen enkel stadium voor altijd blijft duren.  Wie moeite heeft met ouder worden zal dat jammer vinden, maar wie een moeilijke tijd doormaakt vindt juist hoop in de gedachte dat fases tijdelijke processen zijn.

In ons proces van groei en verandering heeft elke stap een bepaalde functie.  Hij draagt ons van een stukje verleden naar een stukje toekomst.    

Denken in termen van fases helpt ons ook relativeren én waarderen.  Elke tijd kent zowel moeilijkheden als waardevolle en mooie momenten, er zijn uitdagingen maar ook oplossingen.  Er zijn zaken die we mogen afronden en achter ons laten, maar dus ook mogelijkheden om een nieuwe richting op te gaan. 

Overgangsfases

Aan het afsluiten van een bepaalde periode kunnen een hoop gevoelens vast hangen.  Het is niet altijd makkelijk om iets achter te laten.  Er mag dus de nodige tijd genomen worden om in het reine te komen met het afsluiten van de vorige fase. 

Het mag ons bemoedigen om te beseffen dat meestal niet alle terreinen van ons leven tegelijk in een overgangsfase zijn.  Met ander woorden, als het op een bepaald terrein in ons leven moeilijk is, zijn er meestal nog wel andere terreinen in ons leven waar een zekere stabiliteit behouden blijft.  Als er erg veel tegelijk op de helling staat kunnen we in een crisis terecht komen.  Mogelijk hebben we dan wat gepaste ondersteuning nodig om er op een goede manier doorheen te komen.

Merken we dat we in een overgangsfase komen, dan is het goed om bewust aandacht te geven aan dit bijzondere moment.  Er ligt een nieuw stukje toekomst voor ons open. 
Zijn we al toe aan iets anders, of is er nood aan een bezinningstijd om te onderzoeken welke kant het best kan op gaan? 

Ontdek de vreugde om voor jezelf een nieuwe passende weg te kunnen zoeken.  Doe je onderzoek in nauw overleg met die Eeuwige God, die ook Goede Herder is.  Zo kan er vrede groeien en vinden we een heldere bron van waaruit we ons leven kunnen (bij)sturen.

Soms is het moeilijk om iets helemaal zeker te weten, maar dat wil niet zeggen dat we dan eindeloos in aarzeling moet blijven steken.  Het is niet verkeerd om proefondervindelijk na te gaan welk spoor zinvol is.  Probeer het voorzichtig en je zal gaandeweg ondervinden of het een goed spoor is of niet.

En nu ?

  • Kan je verschillende fases in je leven herkennen ?  En hoe kan diegene waar je nu in bent ten volle tot zijn recht en tot zijn doel komen ?
  • Ben je nu op een bepaald terrein aan een doorgroeimoment toe ?  En heb je al een idee welke kant het best kan opgaan of heb je nood aan een bezinningsperiode ?
  • Kan je zien dat er ook nog veel stabiel blijft ?  Kan deze gedachte wat rust brengen ?
  • Heb je al een manier gevonden om met Abba Vader in overleg te gaan ?     

Schep tijd en ruimte om deze (overgangs)fase op een goede manier te doorlopen.  Het is niet nodig om alles permanent te overdenken, zorg voor afwisseling in je bezigheden.  Maar ontwijk ook niet de kans en je verantwoordelijkheid om je leven in een gepaste richting te sturen. 

Zegen op je weg,
Marc


.