proza – In stilte mens worden –

(2011)

In de stilte
word ik
mens
met God verbonden

Met God verbonden
word ik
mens
met anderen verbonden


– Het is prettig als de stilte kan komen op momenten die we zelf kiezen.  Maar soms is het ook anders en komt de stilte ongevraagd en brengt ze chaos met zich mee.  Hoe het ook zij, afwezigheid van het ‘normale’ kan ruimte scheppen voor het bijzondere.  Ontdek jezelf.  Ontdek Vader.  Hij is het die ons in genade verbindt, met Hem en met elkaar. –