Opnieuw beginnen

Een jaarwisseling geeft aan dat er periodes zijn.  Een vorige wordt afgesloten, een nieuwe breekt aan.  Uiteraard kent ons leven voortdurend begin- en eindmomenten. 
Onze hoop is dat het altijd beter zal gaan, en dat is in deze tijden niet anders.  “Beste wensen”.

In stijgende lijn
Stijgende curves worden dezer dagen negatief beoordeeld nu we zo gefocust zijn op de negatieve gevolgen van het coronavirus.  Maar er is een curve die we weldegelijk graag zien stijgen, en dat is die van levensvreugde.  Die kan soms al eens zoek raken.  Maar geen nood, dat kan veranderen.

Vreugdewater?
Was het maar zo makkelijk als het opendraaien van een kraan.  Vreugde die als helder water binnenstroomt.  Maar ons leven kent nu eenmaal ook wat minder mooie kanten.  Het vreugdewater valt soms in een laagje blubber. 
Het is dus even zoeken hoe die levensvreugde vorm kan krijgen.  Vreugde kan je leren bouwen, maar met welke stenen ga je aan de slag?  Er is keuze, en dat vraagt om even op te letten. 

Oppervlakkig, kortstondig
Vreugde die gekoppeld is aan een leuke ervaring is het makkelijks om op te zoeken.  Er wordt in deze wereld heel wat moeite gedaan om ons snel plezier te bieden.  Er is veel moois om van te genieten en daar zijn oprecht mooie dingen bij.  Ik wil dus zeker geen afbreuk doen aan de zin van kortstondig geluk, maar of we daarmee onze levensvreugde ten diepste kunnen voeden …?

Diep geworteld
Rijke innerlijke levensvreugde heeft wortels in hoop en vertrouwen.  Wie zonder hoop en vertrouwen in het leven staat verspeelt snel levensvreugde.  Het ervaren van dieperliggende levensvreugde vraagt dus om een dieperliggend fundament van hoop en vertrouwen. 

Waar zoeken we dat? 
Er is zoveel dat stevig lijkt, maar vroeg of laat toch wankelt.  In het afgelopen jaar is er flik aan ons geschud.  Veel van onze gewoonten en zekerheden werden overhoop gehaald.  Deze tijd leert ons wat geen echte zekerheden en evidenties zijn, en misschien viel het ons hier en daar wel wat tegen.  Ook wij steunen wel eens op iets dat niet zo’n stevig fundament blijkt te zijn.  Opnieuw spreekt dan tot ons de parabel over ‘het bouwen van een huis op het zand of op de rots’.   We worden herinnerd aan de keuzes die we kunnen maken als we ons levenshuis bouwen, als we zoeken naar stabiliteit, hoop en diepgeworteld vertrouwen.

Opnieuw beginnen?
Nergens anders dan bij de Heer is het zo evident om opnieuw te mogen beginnen… bouwen aan een huis op een waarachtig fundament.  Jezus leefde ons voor hoe het kan.  En wij hebben de kans om daarvan te leren.
Groot is de vreugde die te vinden is in de nabijheid van Vader, Jezus, Heilige Geest. 
En ja het leven biedt nog heel wat andere mooie momenten.  Maar als die even uitblijven liggen daaronder nog steeds de ware Fundamenten. 

Heer Gij zijt …
Onnavolgbaar Andere,
die net als wij het leven kent, in al zijn mooie en ook gruwelijke momenten. 
Maar uw focus was stabiel, gericht op wat niet wankelt. 
Uw hoop was diep geworteld, Uw vertrouwen eindeloos. 
Gij wist waar te zoeken en schoof het andere opzij.  Niets kon U verleiden tot afgoderij. 
Gij hebt Uw huis weten te bouwen,
en ik, ik probeer te volgen:
Mag Uw huis ook mijn huis worden. 

Zegen,
Marc

Ik wil komen en knielen aan Uw voeten Heer Jezus,
in Uw nabijheid is volheid van vreugd.
Lied Opwekking 324