profetisch inzicht

= Profetisch inzicht =

Af en toe komen er in gebedsmomenten woorden naar binnen die ik ervaar als ingegeven door de Geest.  Ik wil hierin voorzichtig zijn en terughoudend om deze woorden te delen.  Voor mezelf zijn deze woorden, samen met openbarende dromen, een leidraad voor mijn kijken en schrijven.  Meestal blijft het daarbij en komen ze niet naar buiten.  Nu word ik opnieuw aangespoord om toch een aantal grote lijnen te delen.

Af en toe, tussen de plooien door, zal ik ook via deze weg onder de categorie ‘Profetisch inzicht’ hierin een stukje inzage geven.  Door het onder deze noemer te zetten kan ieder voor zich uitmaken of hij of zij daar aandacht wil aan geven. 
Het vraagt enige ervaring om er gepast mee om te gaan, maar dat kan geoefend worden.  Ook voor mij blijft het een evenwichtsoefening om woorden gepast te vertalen naar deze tijd.

Sowieso stoelt veel van wat ik in de blogteksten meegeef op aandachtspunten die mij duidelijk geschetst werden in de afgelopen jaren.  Basis-hoofdzaak blijft om in alle omstandigheden verbinding te houden met Boven en te leren wat deze specifieke fase (in deze tijd of in je leven) te bieden heeft, zowel aan houvast als aan groeipotentieel. 
.

Er zijn mensen die beangstigd zijn door veranderingen in de gewone patronen.  
Zij mogen leren dat Ik niet de oorzaak ben van wat onrust veroorzaakt,
maar er Mij wel in beweeg en het gebruik. 
Ik werk doorheen alles ergens naar toe. 
Ik heb  visie  en een  missie

Probeer Mijn visie en Mijn missie te begrijpen,
en je zal heel anders kijken naar omstandigheden.

De wereld zal in deze fase van de geschiedenis niet evolueren in de richting van een aards paradijs,  maar er eerder verder van weggroeien.

In de komende jaren zullen veranderingen te merken zijn op velerlei fronten. 
Er zijn tendensen die Ikzelf in gang zet. 
Andere gebeurtenissen staan als het ware op de kalender van de geschiedenis.
Ik grijp niet in alles in, maar Ik werk doorheen alles wel ergens naartoe. 

Ik verlies niemand uit het oog.
Iedereen die Ik ‘ken’ en die Mij ‘kent’, (*)
vindt veiligheid, geborgenheid, vrede in Mijn huis.
Probeer je in Mijn huis te nestelen,
meer dan in je aardse huis. 

Ik ben Jahwé,
Ik ben Abba,
Ik ben Goede Herder,
IK BEN.

(*) Vgl Joh 10:14 Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij,

In de komende weken en maanden probeer ik gaandeweg elementen te schetsen over Gods wezen, Zijn ‘visie en missie’ zoals mij die in de afgelopen jaren werden geschetst.

Zegen,
Marc