proza – Illusies (in het leven) –

(2015)

Een (gekleurde) spiegel weerkaatst de werkelijkheid,
maar is het zelf niet.

Als je naar die schijn-werkelijkheid grijpt,
bezeer je je hand.

Als je naar dat surrogaatbeeld toestapt,
loop je je smoel te pletter.

En dan is de spiegel wellicht stuk,
als je geluk hebt tenminste,

want anders blijft dat illusieverhaal maar doorgaan,

en loop je het gevaar om je opnieuw te stoten.

Weg met die illusies in ons leven. Een afspiegeling van het leven, ingekleurd met onrealistische wensbeelden, is niet langer het echte leven. 
Als we daar te diep op ingaan … zie hierboven.