WIE IS GOD? – video –

We worden in deze tijd geconfronteerd met zaken die ons leven overhoop halen. 
Sommigen weten zich op creatieve wijze aan te passen en raken deze tijd vrij makkelijk door.  Zij hebben blijkbaar levensfundamenten gevonden die standvastig zijn, niet wankelen, en ook in onzekere tijden blijven die overeind. 
Maar deze tijd kan ook diepe vragen oproepen.  Vragen over de eigen stabiliteit, vragen over zekerheden, over verwachtingen in het leven.

In tijden van onzekerheid en tegenslag kunnen ook vragen opkomen die samengaan met onze verwachtingen van God.  Waarom voorkomt God niet …?  Waarom grijpt God niet in?

Het is belangrijk dat ons Godsbeeld stoelt op waarachtige fundamenten, fundamenten die God zelf aandraagt.  Soms wijken die af van ons eigen wensbeeld, van hoe wij vinden dat God moet zijn.  Soms circuleren in christelijke kringen visies die slechts één of enkele facetten van God benadrukken, wat leidt tot een eenzijdig en dus onvolledig beeld van Hem.  Dit kan aanleiding zijn om teleurgesteld te raken in God, omdat Hij niet beantwoordt aan onze verwachtingen. 

Deze tijd vraagt om een helder beeld.

God, wie bent U? 
Waar bent u? 
Hoe moet ik U zien of naar U kijken? 

In een kleine reeks video’s van 10 à 15min wil ik u meenemen langs enkele basiselementen bij de vraag:

WIE IS GOD? 

Ik hoop hiermee zowel laagdrempelig als helder en kernachtig enkele voorname basisbouwstenen aan te dragen. 

U bent ‘testpubliek’, reacties en suggesties zijn dus welkom. 

De eerste van deze 5 video’s staat online, samen met een introductie. 
Gebruik als startpagina:    wie-is-god.marckant.be

Zegen,
Marc