Zegeningen in de woestijn

We zijn vanuit onszelf wellicht niet zo geneigd om de woestijn op te zoeken.  Stilte, verlatenheid, droogte, …  Nochtans deden heel wat grote mannen en vrouwen Gods dat wél.  Wie de woestijn kent kan daar prima overleven en er ‘de vruchten plukken’. 

Afzondering klinkt ons in deze coronatijd misschien wat onaangenaam in de oren, maar eigenlijk zou afzondering een deel moeten uitmaken van ieders leven. 

In plaats van onnadenkend onze gebruikelijke paden te blijven volgen (zowel persoonlijk als in de kerk), is het altijd wijs om af en toe stil te staan en ons af te vragen of we nog goed bezig zijn. 

Eenmaal in de stilte en de afzondering komt gewoonlijk alles naar boven wat diep in ons leeft.  Soms vinden we daar oude kwetsuren, angsten, onderliggende behoeften of dromen.  Hoewel we ze misschien meestal vakkundig onderdrukken, mogen al deze zaken op de gepaste tijd ook eens aan de oppervlakte komen.

Omdat we vanuit onszelf niet altijd geneigd zijn om al deze gedachten en gevoelens toe te laten, is het soms goed dat we in zo’n woestijnperiode ‘gedwongen’ worden.  En met gedwongen bedoel ik dat we er niet zelf voor kiezen maar er door omstandigheden in ‘geduwd’ worden.  Niet als straf, maar omdat we tot heling, bevrijding en groei zouden kunnen komen. 

Zou deze coronatijd ook zo’n gedwongen periode kunnen zijn?

De mannen en vrouwen Gods die de afzondering opzochten wilden niet alleen tot zichzelf komen, maar ook tot God.  Ze namen daarvoor alle tijd, zochten Zijn nabijheid op en spitsten hun oren voor Zijn spreken.  Alles kon aan bod komen.  Het verhaal van het leven en het verhaal van God kunnen mekaar ontmoeten en één geheel worden.

In de ontmoeting met de Eeuwige is niet alleen vrede te vinden met alles wat ons leven doorkruist, maar ook visie over hoe het best verder kan.  Onze dromen mogen in harmonie komen met Gods dromen en zo groeien naar een harmonieuze visie voor de toekomst.

Elke periode kan vruchtbaar zijn.  God wil ons ontmoeten, toespreken, aanraken, helen, vullen,… 

Ik weet uit ervaring dat het heel onprettig kan zijn om in een gedwongen woestijnperiode terecht te komen.  Maar ik weet uit ervaring ook dat deze afzondering heel veel op een juist spoor kan zetten als deze weg ten volle wordt afgelegd én met God wordt afgelegd.  Niet de duurtijd is belangrijk, maar wel of we in die tijd tot ons (of Gods) doel komen, geheeld kunnen worden en visie ontvangen voor het leven. 
Dat is wat mannen en vrouwen Gods ‘vonden’ in de woestijn.  De lessen uit de woestijn vergeet je niet meer, ze leggen een fundament dat je niet meer kwijt raakt. 

Deze coronatijd moet niet ‘snel over zijn’, waarbij onze hoop alleen gevestigd is op een vaccin.
Deze coronatijd moet ons uitdagen om zowel God als een goede focust te vinden.  Hierbij is onze hoop gevestigd op God zelf, die in alles de Eeuwige altijd Aanwezige is.

( Ps: Deze oproep om de weg door de woestijn ten volle te gaan wil uiteraard niet zeggen dat ik een tegenstander zou zijn van vaccinatie hé ! )

Tot slot een profetische kijk:

Het is mijn aanvoelen dat God in deze tijd een ‘upgrade’ wil bewerken, in onze persoonlijke groei, in onze Godsrelatie, en in het functioneren of de focus van de kerk. 

Ik meen hierover enige bezorgdheid van God te bespeuren, omdat veel gelovigen gewoon zitten te wachten tot corona ‘over is’.  Hiermee schuiven ze de opportuniteit opzij die God wil gebruiken om ons te laten groeien, ons dieper met Hem te verbinden en een goede focus voor ogen te krijgen, zowel voor ons eigen leven als voor Zijn Koninkrijk. 

Wacht niet ‘tot het over is’ maar ga in de diepte, ga ervoor.  Zorg ervoor dat deze periode geen verloren tijd is maar een opportuniteit.  Een moment om ergens doorheen of naar toe te groeien.  Streef naar verandering.

Het is niet de bedoeling dat we gewoon snel terugkeren naar ‘zoals het was voor corona’, maar dat we na corona met vernieuwde inzichten verder kunnen groeien dan we tot nu toe voor mekaar kregen, ook en vooral voor Zijn Koninkrijk.  God wil nieuwe deuren openen, laat ons klaar zijn om er mee doorheen te gaan.  

Zegen, 
Marc

foto: aavisie.nl artikel ‘woestijn’