marckant.be

inkijk

Alle tekst en beeld :    (C)  Marc Meysmans     (tenzij anders vermeld)

van Prozac naar Proza

Soms komen woorden aan de oppervlakte drijven

Het geluk proeven om even iets te kunnen benoemen

Woorden geven aan gevoelens en gedachten

Onderwerpen die blijkbaar blijven hangen, weerkeren

Kijk rustig naar binnen

Iets herkenbaar ?

Zegen

Marc

Teksten mogen voor eigen gebruik van de site worden geplukt.   Overnemen of verspreiden enkel met schriftelijke toestemming.      reactie@marckant.be

Ziek zijn:   Natuurlijk kwetsbaar   -   Moeilijk om langdurig ziek te zijn   -   Telkens opnieuw   -   Snel genoeg

( overprikkeld, hoog sensitief, chronisch vermoeid )

Gang van zaken:   Perpetuum mobile

Indringers:   Hoor mij zie mij raak mij aan   -   Gewoon teveel

Met een glimlach:   Een jonge wilde hond   -   De denker   -   Niet treurig   -   Altijd is Kortjakje ziek

Donkere tijd:   Lijden   -   Leven ?   -   Twijfel

Eerste stappen naar mezelf:   zie hieronder bij 'stilte en rust'

Worsteling:   Stilte ?

Kort:   Stilteweg   -   Licht   -   Herscheppen   -   Deuren toe

Protest:   Gewoon teveel   -   Kerkdienst   -   Heden geen kerkdienst

Eerste stappen naar mezelf:   Wandelen 1   -   Wandelen 2   -   Opnieuw geboren worden   -   Brief van Vader

God is weg:   Het is nacht   -   Schakelaar

God komt terug:   In de woestijn   -   Brief van Vader

Op weg:   Op weg naar God   -   Heden geen kerkdienst   -   Waarom mensen

Gebed:   Ik ga naar God en ik neem mee   -   Gebedsverhoring SMS   -   Gebed van overgave   -   Hart in stilte

Beleven:   Teveel dragen   -   Uitdagingen   -   Met of zonder   -   Behoeften

Basis:   Mystiek én Monastiek   -   Van krampachtig naar meditatief

Geluk:   De zin van het leven   -   Gezonde kijk

Groeiproces:   Laat mij schrijven   -   Opnieuw geboren worden   -   Snel genoeg   -   Ik en de anderen   -   Drieluikje   -   Aanreiken   -   Gezonde kijk

Meditatief:   Als Cristus zijn   -   (on)rustig    

Teksten mogen voor eigen gebruik van de site worden geplukt.   Overnemen of verspreiden enkel met schriftelijke toestemming.      reactie@marckant.be

Als Christus zijn     (2002) 

(on)rustig

Onrustig,

kijkend om mij heen

naar alles wat om aandacht vraagt,

gaat mijn tijd voorbij,

onrustig.

Onbestemd,

zonder ergens voor te gaan

blijf ik onbeslist mijn aandacht spreiden,

zonder ergens uit te komen,

onbestemd.

Ondergaan,

dat mijn wensen niet voldoende zijn

om alles heden te herstellen, nee,

ik zie mij in de modder

ondergaan.

Spreken,

niet (alleen) met woorden in een taal,

maar met mijn handen en mijn voeten

en met mijn ganse lichaam,

spreken.

Kiezen,

soms om iets te doen,

en soms om niets te doen,

als ik maar mag beslissen,

kiezen.

Rustig,

omdat kiezen iets veranderd heeft

in de richting van mijn doel,

diep vanbinnen spreekt het nu,

rustig.

Onrustig,

kijkend om mij heen

naar alles wat om aandacht vraagt,

gaat mijn tijd voorbij,

onrustig.

Onbestemd,

zonder ergens voor te gaan

blijf ik onbeslist mijn aandacht spreiden,

zonder ergens uit te komen,

onbestemd.

Ondergaan,

dat mijn wensen niet voldoende zijn

om alles heden te herstellen, nee,

ik zie mij in de modder

ondergaan.

Spreken,

niet (alleen) met woorden in een taal,

maar met mijn handen en mijn voeten

en met mijn ganse lichaam,

spreken.

Rustig,

omdat kiezen iets veranderd heeft

in de richting van mijn doel,

diep vanbinnen spreekt het nu,

rustig.

Kiezen,

soms om iets te doen,

en soms om niets te doen,

als ik maar mag beslissen,

kiezen.

randinfo:

actief luik

Onrustig  is een beginpunt dat na de afgelegde weg uitkomt bij  rustig.

Er kan een diagonale pijl getrokken worden van onrustig naar rustig.  Het is ook symbolisch een weg naar beneden, naar het binnenste.

Onbestemd  is een doelloos stilstaan dat tegengesteld is aan  kiezen

Er kan horizontaal een pijl getrokken worden van onbestemd naar kiezen.  Ze staan ook op gelijke hoogte, het is een richten van de aandacht.

Ondergaan  leidt soms tot afhaken en opgeven, dat in tegenstelling staat met  spreken

Er kan een diagonale pijl getrokken worden van ondergaan naar spreken.  Ook symbolisch is het een oprichten, omhoog klimmen uit de put.

Teksten mogen voor eigen gebruik van de site worden geplukt.   Overnemen of verspreiden enkel met schriftelijke toestemming.      reactie@marckant.be

passief luik

( moeilijk te bekijken op klein scherm )

( op groter scherm staan

passief en actief luik zij aan zij )